Select Page

Mga Pagkain At Inumin Pampaganda Ng Balat o Skin

Ayon sa sikat na UK’s leading nutritional expert na si Rhiannon Lambert, ito ang mga pagkain at inumin ang makakatulong sa atin upang mapaganda natin ang ating balat o skin:

1. Salmon

Ang fatty type na isdang salmon at mackerel ay nag tataglay ng Omega-3 fatty acids na maaaring makatulong upang mapanatili natin ang ating balat na moisturized. Magandang pag kukuhanan din ito ng protein, Vitamin E at zinc.

salmon being cooked in a pan                                                                   

2. Avocado

Ang Avocados ay may taglay na vitamins E and C and na nakakapag pabuti sa ating balat.

avocadoes on a board
                                             

 

3. Mushroom

Ang Mushroom ay mayroong mataas na antioxidants na nakakatulong upang maiwasan natin ang pag kakaroon ng free radicals sa ating katawan. Nakakatulong din ito upang mapangalagaan natin ang atin balat.


button mushrooms in a bowl

4. Walnuts

Ang pag kain ng walnuts ay may taglay na fats, zinc, vitamin E, vitamin C at protein. Ang lahat ng ito ay nakakatulong upang maging malusog at maganda ang ating balat.

walnuts in a bowl

5. Bell pepper

Ang Bell Pepper ay naglalaman ng maraming beta-carotene and vitamin C. Ang dalawang bitamina na ito ay mahalagang antioxidants  sa ating balat. Ang Vitamin C naman ay nakakatulong sa pag gawa ng collagen sa ating katawan na nakakatulong upang mapatibay ang ating balat.

red and yellow peppers

6. Broccoli

Ang Broccoli ay may magandang pag kukuhan ng vitamins, minerals at carotenoids na mahalaga sa ating balat.

broccoli in a bowl7. Eggs

Ang itlog ay nagtataglay ng maraming nutrients. Mayroon itong vitamins, minerals na kailangan ng ating mga katawan pati na rin ang calcium, iron, potassium, zinc, manganese, vitamin E at marami pang iba.

eggs in a bowl

 

8. Whole grains

Ang whole grains ay marami din na nutrisyon na nakukuha tulad ng fiber, B vitamins, magnesium and iron.

whole grains in a bowl

9. Dark chocolate

Ang Cocoa ay nagtataglay ng antioxidant na nakakatulong para maging maganda ang daloy ng dugo para maging maganda ang balat.

slabs of dark chocolate

10. Water

Malaking bahagi sa ating katawan ay may tubig, kaya masasabi mo na sa bawat function ng katawan, nakadepende ito sa tubig para gumana ng mabuti. Kaya dapat ay umiinom tayo ng sapat na dami ng tubig na atleast dalawang litro sa isang araw.

jug of water filling glassesAbout The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Web Hosting