Select Page

Mga Posibleng Dahilan Ng Joint At Muscle Pain

Mga Dahilan Ng Joint At Muscle Pain

Nakakaranas ka ba ng pananakit ng mga kalamnan at kasukasuan. Dahil sa sakit na ito nahihirapan tayong gampanan ang mga simpleng gawain. Hirap mag lakad, yumuko, o gumalaw nang mabilis dahil sa iniindang sakit nito. Upang ito ay maiwasan, kailangan nating alamin ang mga maaaring pagmulan ng joint pain at muscle pain o myalgia.

Resulta ng larawan para sa joint and muscle pain

 

Anu ano nga ba ang mga sanhi nito at mga angkop na solusyon? Ating talakayin.

Trangkaso 

Resulta ng larawan para sa trangkasoAng trangkaso ang karaniwang sakit na madalas maranasan ng mga tao. Isa sa mga sintomas nito ang muscle at joint pain na may kasabay mataas na lagnat at panghihina ng katawan Sumasakit ang mga kasukasuan at kalamnan dahil ilinalaan ng katawan ang white blood cells na tagapag-alaga ng mga ito sa pakikipaglaban sa flu virus.

 

Gumagawa din ang white blood cells ng kemikal na panlaban sa trangkaso, ang cytokines. Kasama sa mga epekto nito ang myalgia.

Upang maiwasan ang karamdaman na ito, kailangan ng sapat na pahinga, tubig, at pag-inom ng tamang gamot tulad ng paracetamol, ibuprofen, at antiviral medicines (oseltamivir at zanamivir). Kumonsulta sa iyong doktor kung hindi gumaganda ang pakiramdam.

 

Exercise injury at muscle strain

Resulta ng larawan para sa muscle strainAng pag lalaro paglalaro ng basketball, volleyball, at pagwo-workout sa gym ay isa ding dahilan kung bakit nakakaranasan tayo ng joint at muscle pain. Maaaring nabigla at napagod ang katawan, lalo na kung hindi ito sanay sa mabibigat na tungkulin. Ito ay nagdudulot ng muscle at joint pain, gayun din ang mga injury na kalimitang nangyayari sa larangan ng

Kapag nakaranas ng exercise injury,muscle strain at muscle trauma, agarang lagyan ng cold compress ang nasaktang bahagi ng katawan. Ipahinga ito at lagyan ng benda kung kinakailangan. Huwag muna ito isailalim sa mabigat na gawain hangga’t hindi gumagaling, dahil baka lumala ang kondisyon.

Tandaan na maaaring maging sanhi ng pulikat ang dehydration, kaya ugaliing uminom ng maraming tubig. Maaaring uminom ng ibuprofen at iba pang uri ng painkiller upang mapawi ang sakit.

Arthritis

Resulta ng larawan para sa arthritis

Ang arthritis ay nagmumula sa pagkasira ng mga kasukasuan sa paulit-ulit na paggamit, gayun din ang pagkakaroon ng sobrang aktibong immune system. Nagreresulta ito sa pamamaga, paninigas, at pagkakaroon ng joint pain sa iba-ibang parte ng katawan, tulad ng kamay, paa, at tuhod.

Upang maiwasan ang nasabing kondisyon, kinakailangan magpatingin agad sa doktor. Nakakatulong din ang paglagay ng cold at hot compress, banayad na ehersisyo, at pagkakaroon ng kasama na tutulong sa iyong mga gawain.

 

Gout

Resulta ng larawan para sa goutAng gout ay isang uri ng arthritis kung saan may mga namumuong kristal na gawa sa uric acid sa mga kasukasuan. Isa ito sa pinakamasakit na klase ng arthritis, kaya dapat mabigyan ito agad ng atensyon. Mainam na i-konsulta ito agad sa doktor upang mabigyan ng angkop na gamot. Umiwas din sa mga pagkaing mataas sa purine

gaya ng shellfish, labis na asukal, alak, at red meat,

 

Fibromyalgia

Resulta ng larawan para sa Fibromyalgia

Ang fibromyalgia ay maaring mapagkamalang Chronic fatigue syndrome (CFSdahil bahagyang magkatulad ang mga sintomas nila. Ito ay nagdudulot ng malawakang sakit ng katawan at pagiging sensitibo sa physical contact. Pwedeng makaranas ng sakit sa simpleng paghipo at pagtapik sa balat. Kung nakaranas ng mga sintomas nito, pumunta agad sa pagamutan para maresetahan ka agad ng iyong doktor ng antidepressants at iba pang angkop na gamot para isa iyong kondisyon.

Hindi biro magkaroon ng muscle pain at joint pain, ngunit maraming solusyon na ihinahain ang mundo ng medisina. Ugalin lang na regular  na mag pakunsulta sa inyong doktor at sundin ang nakasaad na solusyon upang magamot o makontrol ang karamdaman.

Source
https://www.ritemed.com.ph/articles/mga-kondisyon-na-nagsasanhi-ng-joint-at-muscle-pain

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Web Hosting