Select Page

Mga Tips Kung Paano Hahaba Ang Buhay

Mga Tips Kung Paano Hahaba Ang Buhay

Ikaw ba ay nangangamba kung paano hahaba ang inyong buhay? Heto ang mga payo at paraan kung paano mas tatagal ang pananatili mo sa mundong ito:

Mag-relax

Magbawas ng stress sa buhay. Kapag lagi kang galit at mainitin ang ulo, tataas ang iyong stress hormones sa katawan.

Suriin ang iyong vitamins at supplements

Ang pinakamagandang supplement ay ang Omega-3 fish oil. Ito’y napatunayang nagpapahaba ng buhay dahil pinapaluwag nito ang ating mga ugat.

Magdasal 

 Ayon sa pagsusuri, ang mga taong madasalin at masiyahin ay mas mahaba ang buhay kumpara sa mga hindi naniniwala sa Diyos.

Magpabakuna 

 Malaki ang tulong ng bakuna para makaiwas sa sakit. May mga bakuna laban sa hepatitis B, pulmonya, trangkaso, at iba pa. Magpakunsulta sa doktor.Umiwas sa alak 

 Ang alak ay nakasisira sa ating ugat, utak at atay. Huwag na lang uminom.

Magpatingin sa magaling na doktor

Ang trabaho ng isang doktor ay ituro sa iyo ang dapat ipa-test sa iyong katawan. Magpa-blood test, urinalysis, X-ray at ECG bawat 1 o 2 taon.


Mag-ehersisyo

Ayon sa mga eksperto, kahit konting ehersisyo lang ay makatutulong na sa kalusugan. Maglakad, gamitin ang hagdan, at maglinis ng bahay.

Mag-asawa o magkaroon ng kasama sa buhay

Mas mahaba ang buhay ng may asawa dahil may magbabantay sa iyo kapag ika’y nagkasakit.

Mag-isip ng positibo (positive thinking)

 Laging mag-isip ng maganda tungkol sa iyong sitwasyon at kapwa. Magbasa o manood ng mga “good news” lamang.

 

Tumulong sa kapwa

Ayon sa pagsusuri, ang taong matulungin ay nagiging mas masaya at mas healthy kumpara sa iba.

 

Umiwas sa bisyo at peligro

 

Huwag sumabak sa mga bisyo na makasasama sa iyo. Iwas sigarilyo, iwas alak at iwas drugs. Mag-isip muna bago magdesisyon. 

Mag-ipon ng pera 

 Kailangan natin ng pera para makabili ng gamot at magpa-check up.

Mag-enroll sa PhilHealth o kumuha ng health card. Napakalaki ang benepisyo kung ika’y may PhilHealth. Malaki ang mababawas sa inyong gastusin pang-ospital.

Kumain ng 2 tasa ng iba’t ibang prutas araw-araw. Ang pinakamasustansyang prutas ay ang saging, kamatis, mansanas at dalandan.

Kumain ng 2 tasa ng maberdeng gulay araw-araw.

Kumain ng matatabang isda tulad ng sardinas, bangus, salmon, mackerel, tamban, tilapia, tunsoy at hasa-hasa.

 

Magpapayat

Alamin ang iyong tamang timbang at piliting maabot ito. Piliin ang pagkain base sa kabutihan na maidudulot sa ating katawan.

 

Uminom ng gamot sa high blood at diabetes kung kinakailangan

Kung ang presyon mo ay lampas sa 140 over 90, ang ibig sabihin ay may altapresyon ka. Kung ang iyong fasting blood sugar ay lampas 125 mg/dl, ang ibig sabihin ay may diabetes ka na. Kumonsulta sa doktor at itanong ang dapat inumin na maintenance na gamot.

 

Alamin ang sakit

Magbasa at aralin ang iyong sakit. Kung mas maaga kang magpapa-check-up, mas maaga nating malulunasan ang iyong nararamdaman.

 

Itigil ang sigarilyo

Tinatayang 6 na taon ang mababawas sa iyong buhay kung ika’y naninigarilyo. Itigil na po ang paninigarilyo at siguradong hahaba ang iyong buhay.

 

Source: Philstar

 

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Web Hosting