Select Page

Pamamanhid Ng Kamay O Carpal Tunnel Syndrome

MANHID ANG KAMAY: CARPAL TUNNEL SYNDROME
By Dr. Willie T. Ong

Namamanhid ba ang palad ng iyong kamay? Para bang walang pakiramdam ang iyong buong palad, mula sa hinlalaki hanggang sa pang-apat na daliri? Minsan ba ay humihina ang iyong kamay at nabibitiwan mo ang iyong dinadala? Kung ganoon, baka ika’y may Carpal Tunnel Syndrome.

Ang Carpal Tunnel Syndrome (CTS) ay isang sakit ng sobrang paggamit ng kamay, tulad ng mga computer worker, office worker, mahilig mag-type, waiter, karpentero, labandera at mananahi. Ang kababaihan ay mas nagkakaroon nitong sakit kumpara sa kalalakihan.

Ang dahilan ng pamamanhid ay ang pagkaipit ng isang ugat, ang Median Nerve, sa lugar ng ating wrist. Ang mga daliri natin ay may mga tendons o litid na tumitigas kapag ginagamit natin ang ating kamay. Kapag nasobrahan ang iyong paggamit ng kamay, namamaga ang mga litid na ito, at puwedeng maipit ang Median Nerve. Dahil dito, namamanhid ang palad.

Kung namamanhid ang iyong kamay, magpakonsulta sa isang doktor (surgeon) para malaman kung carpal tunnel syndrome nga ang iyong sakit. Puwede din kasing iba ang sanhi ng pamamanhid sa kamay, tulad ng arthritis o diabetes.

Bukod sa mga tips na aking ibibigay, may mga paraan din ang mga surgeons para gamutin ang carpal tunnel syndrome. Mayroong injection ng steroids sa wrist. At kung malala na ay mayroon ding operasyon para luwagan ang daanan sa litid ng wrist.

Ang good news ay karamihan ng mga may carpal tunnel syndrome ay mapapagaling sa mga payong ating ibibigay.

1. Ipahinga ang kamay. Bawasan ang pagta-trabaho sa computer at pananahi. Mag-break at ipahinga kada oras ang iyong kamay. Mas gamitin din ang kamay na hindi apektado. Alam kong kailangan ninyong kumita, pero baka naman lumala pa ang iyong Carpal Tunnel.

Resulta ng larawan para sa rest hand

2. Bawasan ang lakas at puwersa ng kamay. Maghinay-hinay lang sa iyong paglalaba o pagkukuskus sa bahay. Kung ika’y may kinakalikot o binubuhat, huwag ilagay ang lahat ng bigat sa wrist. Gamitin ang buong balikat at braso sa pagbubuhat.

Resulta ng larawan para sa hand washing clothes

3. Huwag i-bend ang kamay. Kapag mali ang posture ng iyong kamay, puwedeng maipit ang median nerve. Dapat ay derecho palagi ang wrist kapag nag-ta-type.

Resulta ng larawan para sa correct way of typing

4. I-ehersisyo ang kamay. May espesyal na ehersisyo para sa Carpal Tunnel. Itaas ang iyong mga kamay, at ikut-ikutin na parang may binibilog ka. Gamitin ang wrist sa pabilog na aksyon. Ang layunin nito ay mapaluwag muli ang daanan ng naipit na median nerve.

Resulta ng larawan para sa hand exercises

5. Itaas ang kamay habang nagpapahinga. Mas magandang nakataas ang iyong kamay sa upuan o sa iyong dibdib.

Resulta ng larawan para sa correct position of hand while sitting

6. Ipatong ang kamay habang natutulog. Mahalaga po ito! Huwag ipatong ang kamay sa ilalim ng ulo habang natutulog. Baka maipit ang median nerve. Huwag ding hayaang nakalawit ang iyong kamay sa tabi ng kama. Ang tamang posisyon ay ang paglagay ng kamay sa ibabaw ng dibdib o ipatong ang kamay sa unan sa iyong tabi.

Resulta ng larawan para sa correct position of hand while resting7. Puwedeng maglagay ng Splint o kalso sa kamay. Kumuha ng isang matigas at pahabang cardboard. I-tape ito sa ilalim ng iyong palad at wrist. Ang layunin nito ay para hindi mo mai-bend ang iyong kamay kapag natutulog.

Resulta ng larawan para sa Splint hand

8. Kapag namamaga at sumasakit ang kamay, lagyan ng ice pack. Kumuha ng yelo. Ilagay sa plastic at ibalot ito sa isang tuwalya. Itapal ito sa iyong wrist ng 15 minutos. Mababawasan nito ang pamamaga ng kamay.

Resulta ng larawan para sa hand with ice pack

9. Huwag balutin ang kamay. Huwag maglagay ng bandage o wrist band sa iyong kamay. Baka mapigilan lang ang pagdaloy ng dugo sa kamay.

Resulta ng larawan para sa too tight hand wrap

10. Magbawas sa alat sa pagkain at magbawas din ng timbang. Ang asin ay nagpapadami ng tubig sa ating katawan. Dahil dito, puwedeng mamaga ang ating kamay at lalo lang maiipit ang median nerve. Ganoon din kung ika’y sobra sa timbang. Tataba din ang wrist at maaaring maipit ang iyong litid.

Resulta ng larawan para sa reduce salt and weight

11. Puwedeng uminom ng Vitamin B Complex . Hindi pa ito tiyak, pero may posibilidad na may tulong ang vitamin B6 para sa mga ugat (nerves).

vitamins b6 complex

Para makasigurado kung ika’y may Carpal Tunnel, kumonsulta sa isang orthopedic surgeon na doktor.

Source:
All credit to Dr. Willie ong

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Web Hosting